• Instal spol. s r.o. Jablonec nad Nisou
 • Instal spol. s r.o. Jablonec nad Nisou
 • Instal spol. s r.o. Jablonec nad Nisou
 • Instal spol. s r.o. Jablonec nad Nisou
 • Instal spol. s r.o. Jablonec nad Nisou
 • Instal spol. s r.o. Jablonec nad Nisou
 • Instal spol. s r.o. Jablonec nad Nisou
 • Instal spol. s r.o. Jablonec nad Nisou
 • Instal spol. s r.o. Jablonec nad Nisou
 • Instal spol. s r.o. Jablonec nad Nisou
Instal spol. s r.o. Jablonec nad Nisou1 Instal spol. s r.o. Jablonec nad Nisou2 Instal spol. s r.o. Jablonec nad Nisou3 Instal spol. s r.o. Jablonec nad Nisou4 Instal spol. s r.o. Jablonec nad Nisou5 Instal spol. s r.o. Jablonec nad Nisou6 Instal spol. s r.o. Jablonec nad Nisou7 Instal spol. s r.o. Jablonec nad Nisou8 Instal spol. s r.o. Jablonec nad Nisou9 Instal spol. s r.o. Jablonec nad Nisou10

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti INSTAL spol. s r.o.

se sídlem Jablonec nad Nisou, Máchova 872/16, PSČ  466 01

IČ: 43226299

zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka 1340

Jednatel společnosti  INSTAL spol. s r.o., IČ:43226299, se sídlem Jablonec nad Nisou, Máchova č.p. 872/16, PSČ 466 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl  C, vložka 1340 svolává ve smyslu ustanovení § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích na den 12.12.2022 v 15.00. hodin v kanceláři společnosti INSTAL spol. s r.o., nacházející se na adrese Jablonec nad Nisou, Máchova 872/16, PSČ 46601, v 1.nadzemní podlaží valnou hromadu společnosti s následujícím programem:

 1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti
 2. Volba orgánů valné hromady Společnosti (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu )
 3. Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti ke dni 31.12.2021 a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021

Jednatel Společnosti  INSTAL spol. s. r.o., IČ:43226299, se sídlem Jablonec nad Nisou, Máchova č.p. 872/16, PSČ 46601, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl  C, vložka 1340 navrhuje valné hromadě společnosti, aby přijala následující usnesení :

,,Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti ke dni 31.12.2021 v předloženém znění. Valná hromada dále schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku běžného účetního období za rok 2021, který představuje ztrátu ve výši

 261 980 Kč. Valná hromada Společnosti rozhoduje o tom, že hospodářský výsledek účetního období roku 2021 ve  výši 261 980,-Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku předchozích období“

 

Účetní závěrka Společnosti sestavená ke dni 31.12.2021 bude k nahlédnutí v pracovní dny vždy od 13.00.do 15.00. hodin v kanceláři Společnosti na adrese Jablonec nad Nisou, Máchova 872/16,

 PSČ 46601.

 

V Jablonci nad Nisou  02.11.2022                                   Jiří Zajda

                                                                                    jednatel společnosti

Kontakty

Adresa:
Máchova 16/872
466 01 Jablonec nad Nisou
Česká republika

IČO: 43226299
DIČ: CZ43226299

Telefon: +420 483 318 809
Mobil: +420 608 210 090

Kontaktní osoba: Jiří Zajda
E-mail: zajda@instaljbc.cz
Web: www.instaljbc.cz

^